ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

UBND tỉnh Bến Tre ký kết bản ghi nhớ với nhà đầu tư Hàn Quốc

Trong hai ngày 25 và 26 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Công ty Xây dựng và Dịch vụ công cộng Hanbaek (Hàn Quốc) đến Bến Tre tìm hiểu các dự án đầu tư các lĩnh vực về du lịch, xây dựng hạ tầng và năng lượng tái tạo. Đoàn đã khảo sát thực địa làng văn hóa du lịch 4 xã Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa, Phú Sơn và Long Thới (huyện Chợ Lách), khu quy hoạch dự án điện mặt trời thuộc xã Thới Thuận, cảng cá Bình Thắng, khu công nghiệp Phú Thuận (huyện Bình Đại) và cụm công nghiệp Long Phước, cảng Giao Long (huyện Châu Thành).

Hình: Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tiếp và làm việc với đoàn nhà đầu tư Hàn Quốc

Chiều ngày 26 tháng 01 năm 2019, UBND tỉnh và Đoàn tiến hành ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư. Theo đó, UBND tỉnh cho phép Công ty tiến hành nghiên cứu để lập dự án đầu tư trong các lĩnh vực du lịch, xây dựng hạ tầng, năng lượng tái tạo, nuôi trồng thuỷ sản và nông nghiệp công nghệ cao để xin chủ trương đầu tư. Đồng thời, phía tỉnh cũng đồng ý cho Công ty Hanbaek làm đầu mối mời gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc khác đầu tư vào tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.

Hình: Lãnh đạo UBND tỉnh ký kết bản ghi nhớ với Công ty Hanbaek (Hàn Quốc)

Trước mắt, dự kiến trong tháng 3 năm 2019 Đoàn sẽ giới thiệu nhà đầu tư Hàn Quốc tiềm năng sang nghiên cứu chi tiết xin chủ trương đầu tư dự án du lịch tại huyện Chợ Lách.