ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre

Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, gồm các đồng chí:
 1. Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch Hội đồng;
 2. Đồng chí Trương Duy Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng;
 3. Mời đồng chí Nguyễn Quốc Bảo, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng;
 4.  Mời ông Đặng Đức Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ các nhà kinh tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – Phó Chủ tịch Hội đồng;
 5. Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thường trực Hội đồng;
 6. Mời ông Huỳnh Kỳ Trân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thorakao, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Bến Tre tại Thành Phố Hồ Chí Minh – Thành viên;
 7. Mời ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – Thành viên;
 8. Đồng chí Cao Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Thành viên;
 9. Đồng chí Nguyễn Hữu Lập, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Thành viên;
 10. Đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Thành viên;
 11. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh – Thành viên;
 12. Đồng chí Bùi Văn Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Thành viên;
 13. Đồng chí Đoàn Văn Đảnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh – Thành viên;
 14. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính – Thành viên;
 15. Đồng chí Lê Ngọc Bửu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – Thành viên;
 16. Đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;
 17. Đồng chí Trương Minh Nhựt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương – Thành viên;
 18. Đồng chí Lê Văn Quyền, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Thành viên;
 19. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn – Thành viên;
 20. Đồng chí Lê Văn Khê, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ – Thành viên;
 21. Đồng chí Ngô Văn Tán, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế – Thành viên;
 22. Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú – Thành viên;
 23. Đồng chí Nguyễn Minh Lập, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội – Thành viên;
 24. Đồng chí Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Thành viên;
 25. Đồng chí Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – Thành viên;
 26. Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh – Thành viên;
 27. Đồng chí Lê Công Thành, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre –  Thành viên;
 28. Đồng chí Trần Văn Đấu, Phó Giám đốc Sở Công thương – Thành viên.
 29. Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Thành viên.