ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre

Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre gồm các đồng chí sau:
1) Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng;
2) Đồng chí Nguyễn Trúc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng;
3) Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thường trực Hội đồng;
4) Đồng chí Lâm Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ – Thành viên;
5) Đồng chí Lê Công Thành – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Bến Tre – Thành viên;
6) Đồng chí Bùi Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo -Thành viên;
7) Đồng chí Võ Văn Thanh – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh – Thành viên.
8) Đồng chí Hà Quốc Cường – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre – Thành viên;
9) Đồng chí Lê Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp – Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên.

Tổ giúp việc thuộc Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre gồm các thành viên:
1) Đồng chí Lê Xuân Vinh – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp – Tổ trưởng.
2) Đồng chí Trần Thị Xuân Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp – Tổ phó.
3) Đồng chí Nguyễn Tấn Sang, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh – Tổ viên.
4) Đồng chí Huỳnh Cao Thọ – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ – Tổ viên.
5) Đồng chí Nguyễn Văn Bé Sáu – Phó Trưởng phòng Phòng tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Cục thuế tỉnh – Tổ viên.

(Theo quyết định số 1102-QĐ/TU ngày 20/3/2020 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre)