ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Hội đồng tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre

Theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc kiện thành lập Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre (tải về).

Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre với các thành viên sau:

(1) Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh – Chủ tịch Hội đồng.

(2) Ông Đặng Đức Thành – Chủ nhiệm CLB các nhà kinh tế, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bến Tre – Phó Chủ tịch Hội đồng.

(3) Ông Dương Văn Phúc – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

* Các ủy viên:

(4) Ông Đoàn Văn Đảnh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(5) Ông Phạm Thanh Hùng – Giám đốc Sở Lao động Thương và Xã hội.

(6) Ông Lâm Văn Tân – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

(7) Bà La Thị Thuý – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(8) Ông Bùi Minh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

(9) Ông Nguyễn Văn Mến – Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

(10) Ông Nguyễn Văn Bé Sáu  – Giám đốc Sở Công thương.

(11) Ông Trịnh Minh Châu – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

(12) Ông Lê Công Thành – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre.

(13) Bà Lâm Như Quỳnh – Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre.

(14) Ông Võ Văn Thanh – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

* Tổ giúp việc:

(1) Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tổ trưởng.

(2) Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Tổ phó.

(3) Phó Trưởng phòng Tài chính – Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh – Tổ viên.

(4) Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, phụ trách khởi nghiệp -Tổ viên.

(5) Trưởng phòng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ – Tổ viên.

(6) Phó Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh -Tổ viên.

(7) Phó Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh – Tổ viên.