ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Họp Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp quý II năm 2024 và Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm 2024

Sáng ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại phòng họp số 4 – Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp thành viên quý II năm 2024 và Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm 2024 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh, Câu lạc bộ khởi nghiệp Tiên phong tỉnh.

(Toàn cảnh buổi Họp Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp quý II năm 2024 và Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm 2024)

Cuộc họp với sự chủ trì của ông Nguyễn Trúc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp; ông Dương Văn Phúc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; ông Đặng Đức Thành, Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà kinh tế (VEC), Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư tài chính Green+, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư và Khởi nghiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ông Dương Văn Phúc – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp đã báo cáo tóm tắt một số kết quả khả quan đạt được trong quý II năm 2024; tóm tắt các hoạt động của Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2024. Cuộc họp đã nhận được 11 ý kiến thảo luận từ đại biểu tham dự với một số nội dung như: việc kiện toàn Quỹ Đầu tư khởi nghiệp tỉnh; công tác vận động hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp và một số đề xuất triển khai thực hiện; các hoạt động thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; công tác giáo dục STEM trong trường học; các giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; công tác triển khai thực hiện hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và đề xuất giải pháp hỗ trợ các ý tưởng dự án khởi nghiệp sau các cuộc thi; công tác phát triển doanh nghiệp mới; vai trò của các hội doanh nghiệp trong hoạt động khởi nghiệp.

(Ông Nguyễn Trúc Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ông Nguyễn Trúc Sơn đề nghị công tác thực hiện chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp thời gian tới cần phải triển khai đồng bộ, thực chất; chú trọng phát triển số lượng đồng thời phải quan tâm chất lượng hoạt động doanh nghiệp; thường xuyên tuyên truyền về chính sách khởi nghiệp đặc thù để người dân, doanh nghiệp khởi nghiệp biết; trong tham mưu các hoạt động khởi nghiệp cần gắn với kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn bền vững; sớm kiện toàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp của tỉnh.

Tin Phương Thảo, ảnh: Diễn Chiêu