ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Liên hệ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ – CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

Địa chỉ: Số 6, Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: (+84-275) 3825 340

Email: ttxtdtkn.skhdt@bentre.gov.vn

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ KHỞI NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

Địa chỉ: Số 28, Lê Đại Hành, Phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Giám đốc: Ông Lê Xuân Vinh

Điện thoại: (+84-275) 3825 340

Email: lxvinh.skhdt@bentre.gov.vn

Website: sipcbentre.gov.vn