ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Cơ quan, đơn vị đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre

I – CƠ QUAN TRIỂN KHAI HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP
* Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: Số 28, Lê Đại Hành, phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Đại diện: Ông Lê Xuân Vinh – Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0913 886 454   Email: vinhlx1982@gmail.com

* Phòng Tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp (Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp)

Điện thoại: (0275) 3825 340 / 0989.280.636 (Mrs Yến).

Website: www.sipcbentre.gov.vn

II – SỞ, BAN, NGÀNH, ĐOÀN THỂ TỈNH

1. Sở Khoa học và Công nghệ 
Địa chỉ: Số 280 đường 3 tháng 2, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3829365 | Fax: 0275.3823179
Email: skhcn@bentre.gov.vn;
Website: www.dost-bentre.gov.vn
– Văn phòng Sở: Điện thoại: 0275-3829365
– Thanh tra Sở: Điện thoại: 0275-3812627
– Phòng Kế hoạch -Tài chính: Điện thoại: 0275-3601997
– Phòng Quản lý Khoa học: Điện thoại: 0275-3829335
– Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ: Điện thoại: 0275-2.211673
– Phòng Quản lý Chuyên ngành: Điện thoại: 0275-3812629
– Phòng Quản lý KH&CN cơ sở: 0275-3601991
– Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng: 0275-3822272

2. Sở Y tế

Địa chỉ : Số 39 Đoàn Hoàng Minh – Phường 5 – Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại : 0275.3812.671 | Fax : 0275.3825.637 | Email : syt@bentre.gov.vn
– Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 0275.3545238
– Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm: 0275.3822705

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 26 – Đường 3/2 – phường An Hội – Thành phố Bến Tre – Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3822101| Fax: 075.3825601 |Email: snn@bentre.gov.vn
– Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: 0275 3827337 – 01652 746 802
– Trung tâm Khuyến nông: 0275.3 810 392 – 0275.3 811 442 ​ ​ ​

III – CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ BẾN TRE (PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH)

(1) Thành phố Bến Tre: 02753 829 399

– Bà Huỳnh Mai Nguyễn: 0985704263 (Trưởng phòng)

– Bà Phạm Thị Phương Huyền: 0983817825 (Phó TP)

(2) Huyện Ba Tri: 02753 850 083

– Bà Nguyễn Thị Tờ: 0919 618 595 (Trưởng phòng)

– Bà Đặng Thị Quyên: 0974 217 940 (Phó TP)

(3) Huyện Bình Đại: 02753 851 521

– Ông Nguyễn Oanh Liệt: 0919 871 603 (Trưởng phòng)

– Ông Bồ Quang Thụy: 0918 250 884 (Phó TP)

(4) Huyện Châu Thành: 02753 860 219

– Bà Hồ Thị Lan Hương: 0974 835 209 (Trưởng phòng)

– Ông Phạm Hồng Khánh: 0918 036 822 (Phó TP)

(5) Huyện Chợ Lách: 02753 871 245

– Ông Đỗ Văn Lom: 0919 283 476 (Trưởng phòng)

– Ông Nguyễn Trường Vĩnh: 0917 737 743 (Phó TP)

(6) Huyện Giồng Trôm: 02753 861 020

– Bà Lê Thị Sai: 0919 579 399 (Trưởng phòng)

– Ông Nguyễn Văn Thoảng: 0987 023 517 (Phó TP)

(7) Huyện Mỏ Cày Bắc: 02753 669 969

– Ông Mai Hoàng Nhân: 0945 680 585 (Trưởng phòng)

– Ông Lê Trung Tín: 01678 114 627 (Cán bộ phụ trách)

(8) Huyện Mỏ Cày Nam: 02753 843 336

– Ông Bùi Quốc Tài: 0919 779 608 (Trưởng phòng)

– Ông Nguyễn Anh Tài: 0915 740 750 (Phó TP)

(9) Huyện Thạnh Phú: 02753 870 940

– Ông Nguyễn Việt Quốc: 0903 125 798 (Trưởng phòng)

– Bà Phan Thị Xuân Bình: 0942 934 996 (Phó TP)