ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Tập huấn xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn hiện ý tưởng khởi nghiệp cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh

Ngày 04 tháng 4 năm 2024, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn xây dựng kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Hội nghị TTC Palace.

Lớp tập huấn đã nhận được sự chia sẻ của Thạc sĩ Trần Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng đổi mới sáng tạo doanh nghiệp 3AI cùng sự tham dự của 283 học viên là giáo viên các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo và học sinh các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

(Thạc sĩ Trần Anh Tuấn chia sẻ tại lớp tập huấn)

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm cập nhật, bồi dưỡng một số kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp, cách xây dựng và hoàn chỉnh bài thi tại các cuộc thi khởi nghiệp cho đối tượng là giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Thạc sĩ Trần Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng đổi mới sáng tạo doanh nghiệp 3AI đã tập trung phân tích cho các học viên về tư duy sáng tạo, thiết kế giải pháp và xây dựng mô hình kinh doanh.

Qua một ngày tham dự lớp tập huấn, học viên đã hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc thúc đẩy khởi nghiệp, sự cần thiết của đổi mới sáng tạo, nắm được các kiến thức cơ bản, công cụ để hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp. Đồng thời giúp giáo viên có thêm kiến thức hỗ trợ học sinh trong quá trình xây dựng kế hoạch kinh doanh; học sinh có thêm kiến thức căn bản để hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp, xây dựng ý chí, mục tiêu, định hướng khởi nghiệp từ trên ghế nhà trường.

Tin, ảnh: Phương Thảo