ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Tuyển chọn dự án ươm tạo khởi nghiệp tỉnh Bến Tre 2019 (30/9/2019)

Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp thông báo tuyển dự án ươm tạo khởi nghiệp Bến Tre năm 2019 với các nội dung sau:

* Các cơ hội và lợi ích của dự án được ươm tạo của tỉnh Bến Tre
– Được tham dự ươm tạo theo chương trình khởi nghiệp của SVF, với các chuyên gia đã được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc ươm tạo các dự án khởi nghiệp.
– Được tỉnh tạo điều kiện tốt nhất việc liên kết nguồn lực, hỗ trợ thủ tục hành chính, kết nối thị trường, kết nối với tập đoàn, doanh nghiệp lớn.
– Có cơ hội được giới thiệu và đề cử vào các chương trình quốc gia và quốc tế.
– Được hỗ trợ gọi vốn đầu tư và xin tài trợ từ các tổ chức quỹ trong và ngoài nước.

* Thời gian nộp hồ sơ và tuyển chọn dự án khởi nghiệp:
– Thông báo và nhận hồ sơ tuyển chọn: từ 05/09/2019 đến hết ngày 30/9/2019.
– Hồ sơ gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp – số 28 Lê Đại Hành, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre hoặc gửi qua địa chỉ email: thaosipcbentre@gmail.com, điện thoại: 0275.3825.340 hoặc đăng ký hồ sơ trực tuyến qua: http://bit.ly/Btr_uomtao2019
– Mẫu đăng ký đính kèm: http://sipcbentre.gov.vn/wp-content/uploads/2019/09/SVF_Ben-Tre_Mau-dang-ky-chuong-trinh-uom-tao_ver1.docx
* Đối tượng và tiêu chí tham gia
– Nhóm dự án có ý tưởng/kế hoạch phát triển sản phẩm nhưng chưa hoàn thiện;
– Nhóm dự án có sản phẩm/dịch vụ trong giai đoạn kiểm chứng sản phẩm mẫu. Trong một số trường hợp, sản phẩm/dịch vụ đã có thể có khả năng thương mại hoá, có thể có được doanh thu. Quá trình phát triển của dự án thành lập không quá 03 năm;

* Tiêu chí tuyển chọn
– Ý tưởng phải có tính khả thi và có tiềm năng triển khai trong thực tế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bến Tre;
– Có đội ngũ toàn thời gian cho dự án, tâm huyết và cam kết triển khai thực hiện dự án;
– Có mong muốn ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo để mở rộng quy mô dự án.