ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre tổ chức lớp đào tạo giảng viên nguồn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020

Từ ngày 15 đến 18 tháng 10 năm 2020, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp đào tạo giảng viên nguồn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre với mục tiêu trang bị các kiến thức liên quan đến hoạt động khởi nghiệp kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giáo viên tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, từ đó hình thành đội ngũ giảng viên nguồn về khởi nghiệp có chuyên môn, kỹ năng và khả năng truyền đạt để tạo định hướng khởi nghiệp cho học sinh trong tương lai.

Ảnh: Bà Trần Thị Xuân Duyên-Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp trao chứng nhận cho học viên

Qua 04 ngày, các học viên được Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền hướng dẫn các kỹ năng cần có nội dung: năng lực cần có của giảng viên giảng dạy khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; một số định hướng xây dựng giáo trình khởi nghiệp; lập dự án khởi nghiệp; thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp; quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp; kỹ năng truyền đạt cảm hứng khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kiến thức cơ bản về chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Bến Tre.

Đưa chương trình giáo dục khởi nghiệp vào trường học là một trong các hoạt động trọng tâm của Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre, được Tỉnh ủy phát động vào năm 2016 với mục tiêu khơi dậy, hun đúc tinh thần khởi nghiệp, định hướng cho học sinh, sinh viên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường có được mục tiêu rõ ràng, ra sức rèn luyện, phấn đấu, mạnh dạn khởi nghiệp thành công trong tương lai, qua đó hình thành đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trẻ, góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Tin, ảnh: Bùi Ngọc