ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Tập huấn khởi nghiệp đối mới sáng tạo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn

Ngày 18/8/2020, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TP. Hồ Chí Minh (SIHUB) tổ chức lớp tập huấn Khởi nghiệp đối mới sáng tạo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre tại Không gian đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hub).

Lớp tập huấn nhằm góp phần định hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên, giúp sinh viên rèn luyện khả năng nhận biết các nhân tố tạo nên đột phá trong khởi nghiệp, hệ thống hóa các nguồn lực cho khởi nghiệp từ nhà trường và xã hội, đồng thời trang bị cho sinh viên những kỹ năng mềm kết hợp với kiến thức học vấn, chuyên môn góp phần hoàn thiện bản thân cho sinh viên cả về kiến thức và thái độ, đây là chìa khóa vô cùng quan trọng dẫn đến thành công cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Ông Huỳnh Kim Tước – CEO SIHUB hướng dẫn tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên Huỳnh Kim Tước đã trình bày, tập trung vào những nội dung cơ bản như: nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, những việc cần chuẩn bị để tự tin khởi nghiệp và một số kỹ năng cần thiết cho quá trình khởi nghiệp… Theo đó, với phương pháp giảng dạy thu hút và trao đổi, giải đáp câu hỏi tại lớp đã mang lại nhiều kiến thức mới và được đa số học viên đánh giá cao.

Qua lớp tập huấn, lực lượng sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn được kỳ vọng sẽ kế thừa lớp doanh nhân hiện có để trở thành những lớp start-up trẻ, năng động; lực lượng quan trọng trong việc góp phần thực hiện thành công chương trình Đồng khởi Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp của tỉnh trong tương lai./.

Tin, ảnh: Diễn Chiêu