ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Nhiều hoạt động tổng kết 5 năm Đồng khởi khởi nghiệp

Nhiều hoạt động tổng kết 5 năm Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp.

Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh dự kiến tổ chức hoạt động tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Các hoạt động tổng kết sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-4-2021.

Dự kiến, giữa tháng 4-2021, Hội đồng tư vấn sẽ phát hành thông cáo báo chí về chuỗi sự kiện kỷ niệm và tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Chuỗi sự kiện gồm: “Phiên chợ Khởi nghiệp – chặng đường 5 năm”, gắn với hoạt động đào tạo thương mại điện tử cho doanh nghiệp khởi nghiệp; ngày hội “Marathon khởi nghiệp”; ra mắt ấn phẩm sách về Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre 5 năm 2021 – 2025; hội thảo “Vai trò của doanh nghiệp dẫn đầu trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; tọa đàm thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề “Khát vọng sánh vai”; hội thảo vai trò không gian đổi mới sáng tạo Mekong trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiểu vùng duyên hải phía Đông đồng bằng sông Cửu Long; hành trình khởi nghiệp du lịch xứ Dừa…

Tin, ảnh: C. Trúc (baodongkhoi.vn)