ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Một số chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại Kỳ họp lần thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX đã thảo luận và thông qua Đề án ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre 2020 – 2025.

“Giai đoạn 2020 – 2025, một số chính sách mới hỗ trợ DN toàn diện hơn Nghị quyết số 04, về đối tượng điều chỉnh, nó tác động trên cả ba đối tượng gồm DN được chuyển lên từ hộ kinh doanh, DN khởi nghiệp (KN) sáng tạo, DN tham gia vào chuỗi ngành hàng của tỉnh. Về chính sách, Đề án mang chính sách tổng hợp toàn diện, với 2 nhóm lớn về tư vấn hình thành, hoạt động, phát triển DN; nhóm hỗ trợ về tiếp cận tài chính tín dụng, khoa học công nghệ, gia nhập thị trường, tạo điều kiện cho DN có chiến lược nguồn hàng và thị trường…”, ông Nguyễn Văn Quới – Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh cho biết những điểm mới của đề án.

Được biết, toàn tỉnh hiện có trên 4.000 DN đang hoạt động, đa số là DN vừa và nhỏ. Trong giai đoạn 2011 – 2015 có 1.334 DN thành lập mới. Từ năm 2016 đến nay có 1.500 DN được thành lập mới, trong số này có 450 DN thuộc đối tượng hỗ trợ của Nghị quyết số 04 ngày 18-7-2017 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích DN KN trên địa bàn tỉnh, gồm 224 DN có dự án KN và 226 hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN. Hầu hết DN cho biết đều có tiếp cận được các chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 04 nhưng việc tiếp cận các chính sách nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ, đặc biệt là vay vốn ưu đãi còn gặp nhiều khó khăn, trong khi đây là những chính sách mà DN mong muốn được tiếp cận nhất.

Vì thế, Đề án ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ DN nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre 2020 – 2025 được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực, mang tính tổng hợp, toàn diện hơn để giúp DN tỉnh phát triển về số lượng và chất lượng, hình thành các trục liên kết, các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Tải về: NQ_23_ho_tro_DNNVV