ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Mời tham dự buổi chia sẻ “Tư duy đổi mới sáng tạo trong DN”


Với mục đích hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển tư duy, tiếp cận các phương pháp đổi mới sáng tạo,
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp (Trung tâm BSA) trân trọng kính mời Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự buổi chia sẻ “Tư duy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp”, với nội dung như sau:
1. Thời gian: 09h00 – 11h00, ngày 07 tháng 4 năm 2019 (Chủ nhật).
2. Địa điểm: Trụ sở Yeah1TV, số 48, Hai Bà Trưng, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
3. Diễn giả: Chuyên gia Nguyễn Phi Vân – Chủ tịch Hội đồng cố vấn Saigon Innovation Hub – Chủ tịch Mạng lưới nhà đầu tư thiên thần Việt Nam.
4. Thành phần tham dự: dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
5. Số lượng tham dự: 40 doanh nghiệp. Ban Tổ chức sẽ chốt danh sách tham dự khi đủ số lượng đăng ký, ưu tiên doanh nghiệp đăng ký sớm.
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp trân trọng thông báo tới Cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết, tham dự.Thông tin đăng ký, vui lòng liên hệ:
– Ông Trần Minh Trí – chuyên viên phòng Tư vấn Khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp – Điện thoại hỗ trợ: 0275 3825 340 – 0933 840 696. Email: tmtri.skhdt@bentre.gov.vn