ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Lớp tập huấn kỹ năng lập và phân tích dự án đầu tư

Vừa qua, trong thời gian hai ngày 14 và 15 tháng 4 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre (DPI Bến Tre) đã phối hợp Ban Điều phối dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre (AMD Bến Tre) tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng lập và phân tích dự án đầu tư cho các cán bộ trực tiếp tư vấn lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp.

Tham gia lớp tập huấn, học viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về quy trình, các bước cần thiết để thiết lập dự án đầu tư, kỹ năng phân tích tài chính, phân tích các rủi ro, phân tích ảnh hưởng của dự án,… từ đó giúp công tác tư vấn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư chọn lựa phương án đầu tư hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và không gây lãng phí vốn đầu tư.

Chương trình tập huấn được cô đọng trong hai ngày với nhiều chuyên đề: i) Cách tiếp cận nắm và hiểu rõ quy trình lập và thực hiện dự án đầu tư, thẩm định, phê duyệt dự án theo hướng dẫn của các văn bản pháp luật hiện hành; ii) Kỹ năng lập các báo cáo tài chính dự toán: báo cáo lãi, lỗ, bảng cân đối kế toán; lập báo cáo ngân lưu dự án theo hai quan điểm: chủ đầu tư và ngân hàng; sử dụng kỹ thuật chiết khấu dòng tiền và các tiêu chí đánh giá dự án; đưa lạm phát vào dòng ngân lưu, tính toán giá trị danh nghĩa và thực; iii) Kỹ năng thẩm định dự án theo các quan điểm khác nhau: quan điểm chủ đầu tư, cổ đông, quan điểm của ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính cho vay, của cơ quan quản lý ngân sách nhà nước; iv) Thực hành thiết lập và thẩm định một dự án đầu tư trên bảng tính Excel; v) Tiến hành phân tích rủi ro của dự án theo các bước từ đơn giản đến phức tạp: phân tích độ nhạy, phân tích kịch bản, phân tích mô phỏng rủi ro, ứng dụng các chương trình phần mềm phân tích rủi ro (Crystal ball). Kết thúc mỗi chuyên đề, các học viên đã đặt nhiều câu hỏi trao đổi thực tế, thảo luận, phân tích về những vướng mắc và trở ngại trong quá trình học từ đó giảng viên cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế giúp cho học viên hiểu nhanh vấn đề.

Qua lớp tập huấn này sẽ giúp các học viên nâng cao kỹ năng về công tác lập, phân tích và thẩm định dự án, tổ chức hệ thống tư vấn đầu tư chuyên nghiệp từ tỉnh đến huyện, góp phần hỗ trợ tốt hơn nhiệm vụ tư vấn cho doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh để không bỏ sót các dự án tốt và phát hiện, ngăn chặn những dự án xấu để không gây lãng phí vốn đầu tư.

 

                                                                                      Tin, ảnh: Châu Linh