ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Khóa đào tạo Giám đốc điều hành (CEO)

Nhằm trang bị cho học viên những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một “Giám đốc điều hành” cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tổ chức khóa đào tạo Giám đốc điều hành C.E.O