ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Các hoạt động hỗ trợ của Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp

1. TỔ CHỨC CÁC DIỄN ĐÀN KHỞI NGHIỆP

Diễn đàn khởi nghiệp là một trong những sự kiện quan trọng được Quỹ Đầu tư khởi nghiệp hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để các cá nhân, thanh niên có ý tưởng khởi nghiệp, giao lưu gặp gỡ cùng các chuyên gia, các Quỹ đầu tư, các doanh nghiệp dẫn đầu và các doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu, hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhằm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và tạo điều kiện để kết nối nguồn vốn khởi nghiệp; kết nối thị trường tiêu thụ.

2. ĐÀO TẠO KIẾN THỨC VỀ KHỞI NGHIỆP

– Quỹ hỗ trợ đào tạo toàn bộ hoặc một phần chi phí bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp cho HSSV, thanh niên và doanh nghiệp khởi nghiệp

– Hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho DNNVV, doanh nghiệp dẫn đầu.

– Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác khởi nghiệp của tỉnh và các địa phương (kể cả ở cấp xã).

3. KẾT NỐI KHỞI NGHIỆP

– Hỗ trợ kết nối các chuyên gia là những doanh nhân thành đạt, có nhiều uy tín và kinh nghiệm trong quá trình hoạt động kinh doanh, là những chuyên gia, giảng viên tại các Trường, Viện được đào tạo trong và ngoài nước, có bề dày kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: tư vấn xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh; tư vấn xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường…

– Hỗ trợ kết nối các nguồn vốn (nguồn tín dụng ưu đãi của các Ngân hàng thương mại, các Quỹ đầu tư, các nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp,…) dành cho các dự án khởi nghiệp, dự án sản xuất kinh doanh khả thi.

4. THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

Hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, DNNVV triển khai các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ khởi nghiệp, các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, hỗ trợ, ươm tạo dự án khởi nghiệp.

5. HỖ TRỢ, TÀI TRỢ VỐN CHO KHỞI NGHIỆP

Quỹ xem xét hỗ trợ đối với cá nhân, doanh nghiệp có dự án khởi nghiệp và đã có sản phẩm cụ thể; đã thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký hoạt động dưới mô hình hộ kinh doanh cá thể có dự án, phương án sản xuất kinh doanh khả thi và đảm bảo hiệu quả