ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Họp thành viên Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp quý I năm 2023

Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại phòng họp số 4 – Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp thành viên Hội đồng quý I năm 2023 với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân – Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân Bến Tre tại thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ khởi nghiệp Tiên phong tỉnh.

Cuộc họp với sự chủ trì của ông Nguyễn Trúc Sơn – Trưởng đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp; ông Dương Văn Phúc – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; ông Đặng Đức Thành – Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà kinh tế (VEC), Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư tài chính Green+, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư và Khởi nghiệp – Phó Chủ tịch Hội đồng.

(Ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp)

Ông Dương Văn Phúc – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đã báo cáo tóm tắt một số kết quả khả quan đạt được trong quý I năm 2023 như công tác truyền thông được phối hợp triển khai khá đồng bộ; hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử luôn bám sát mục tiêu, kế hoạch của ngành đề ra, trên cơ sở cụ thể hoá thành các kế hoạch, đề án, chương trình.

Tại cuộc họp đã nhận được ý kiến thảo luận từ đại diện các sở ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố; Hội doanh nhân trẻ; Câu lạc bộ khởi nghiệp Tiên phong; ông Đặng Đức Thành, Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân về các nội dung phát triển hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian tới và góp ý dự thảo bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

(Tiến sĩ Huỳnh Kỳ Trân phát biểu ý kiến thảo luận)

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ông Nguyễn Trúc Sơn đã đưa ra một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới như sau:

Tổng hợp các ý kiến của thành viên tại cuộc họp đối với tất cả các lĩnh vực liên quan đến Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, trong đó có việc ban hành Bộ tiêu chí xác định doanh nghiệp dẫn đầu, cần xem xét lại các tiêu chí sao cho phù hợp với từng lĩnh vực, từng loại hình doanh nghiệp trong tỉnh.

Đề nghi các sở, ngành cần chung tay có giải pháp tích cực, hiệu quả để duy trì các doanh nghiệp đang hoạt động, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hạn chế việc giải thể doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tham gia hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Công tác hỗ trợ khởi nghiệp cần chú ý tăng cường hoạt động khởi nghiệp tại Không gian đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hub); duy trì hệ sinh thái khởi nghiệp với các Viện, trường, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp; đào tạo nâng cao năng lực theo nhu cầu của doanh nghiệp; đánh giá để kiện toàn lại Quỹ đầu tư khởi nghiệp tỉnh và điều hành nguồn quỹ theo đúng quy định.

Công tác xúc tiến đầu tư cần chuẩn bị chu đáo, thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư với tỉnh Ehime, Nhật Bản; xây dựng lại chính sách mời gọi đầu tư vào khu/cụm công nghiệp.

Qua các kết quả đạt được trong quý I năm 2023, Hội đồng Tư vấn khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu đã đặt ra tại Kế hoạch số số 8576/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 8725/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển mới 5.000 doanh nghiệp và xây dựng 100 doanh nghiệp dẫn đầu giai đoạn 2021-2025.

Tin Phương Thảo, ảnh: Diễn Chiêu