ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp (25/4/2019)

Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trinh số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2019-2020.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Bà Đặng Thị Phương Thảo – Điện thoại hỗ trợ: 0275 3825 340 – 0911 836 246. Email: dtpthao.skhdt@bentre.gov.vn.