ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Đào tạo nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đội ngũ hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ  (VCCI Cần thơ) tổ chức lớp đào tạo nâng cao năng lực hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Lớp đào tạo nhằm cung cấp kiến thức, nội dung cốt lõi về khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xu hướng khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới của thế giới, Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Bến Tre; giúp học viên tự tin giảng dạy, đánh giá được tính khả thi của ý tưởng kinh doanh, dự án qua đó có biện pháp hỗ trợ cho các cá nhân, nhóm khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp.

(Bà Nguyễn Thị Thương Linh – Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ )

Bà Nguyễn Thị Thương Linh – Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ đã chia sẻ các nội dung về xu hướng khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh mới; xác định các tiêu chuẩn, điều kiện cần của một cán bộ tư vấn, giảng viên dạy khởi nghiệp trong bối cảnh hiện nay; năng lực cần của một giảng viên dạy khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm để giảng dạy, triển khai hiệu quả công tác thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các kiến thức để làm thế nào tìm và đánh giá các ý tưởng kinh doanh đổi mới sáng tạo khả thi; giới thiệu các mô hình kinh doanh phổ biến và thành công hiện nay.

Qua lớp đào tạo, các học viên đã tiếp thu thêm được nhiều kiến thức về công tác tìm kiếm, hỗ trợ các ý tưởng dự án khởi nghiệp khả thi góp phần hỗ trợ tốt hơn nhiệm vụ tư vấn cho doanh nghiệp và các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng phát triển./.

Tin, ảnh: Phương Thảo