ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Bến Tre tập trung nâng cao chất lượng công tác khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

Chiều ngày 29/03/2023, Ông Nguyễn Trúc Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre đã chủ trì buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác khởi nghiệp và tình hình hoạt động Không gian đổi mới sáng tạo Mekong, cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Tại buổi làm việc các ngành đã báo cáo một số điểm trọng tâm trong công tác khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp như kết quả hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp theo Kế hoạch số 8576/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch số 8725/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Ủy  ban  nhân  dân  tỉnh về phát triển mới 5.000 doanh nghiệp và xây dựng 100 doanh nghiệp dẫn đầu giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2021 – 2022; kết quả hoạt động, hiện trạng cơ sở vật chất, nguồn lực và định hướng hoạt động Không gian đổi mới sáng tạo Mekong trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Trúc Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre chủ trì buổi làm việc

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả, đề xuất, kiến nghị, Ông Nguyễn Trúc Sơn đánh giá cao một số kết quả đạt được, sự nỗ lực của các ngành và có một số ý kiến chỉ đạo:

  1. Về phát triển doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục thuế tỉnh, Cục thống kê và các đơn vị rà soát, thống nhất số liệu doanh nghiệp chính thống của tỉnh. Rà soát tất cả các giải pháp phát triển, duy trì các doanh nghiệp đang hoạt động và hỗ trợ giải quyết khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, giảm thiểu số doanh nghiệp giải thể, tăng cường phát triển doanh nghiệp mới, nâng tầm doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tất cả các ngành cùng tham gia để hỗ trợ doanh nghiệp.
  2. Về công tác khởi nghiệp: thực hiện tốt các sự kiện thường kỳ; duy trì các hoạt động, sự kiện, cuộc thi về tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp, từ ý tưởng để phát triển dự án cho tất cả các tổ chức và cá nhân; chọn 01 hoạt động nổi bật để phát triển chất lượng, tổ chức hàng năm nhằm quy tụ các ý tưởng, phát triển thành dự án, doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả; đẩy trọng tâm vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp có sự kết nối, hài hòa, phát triển chung với cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước; có đeo bám, triển khai đánh giá chất lượng hoạt động từng thành tố. Kiện toàn lại Quỹ Đầu tư khởi nghiệp tỉnh, duy trì và hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho cộng đồng khởi nghiệp. Chuẩn bị tổ chức họp thành viên Hội đồng tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bến Tre trong tháng 4/2023.
  3. Về phát triển doanh nghiệp dẫn đầu: hoàn thiện tiêu chí doanh nghiệp dẫn đầu, hàng năm các sở, ngành, hiệp hội, hội doanh nghiệp phối hợp rà soát, đề xuất xét chọn theo tiêu chí trong tổng số doanh nghiệp hiện có của tỉnh.
  4. Về phát triển Không gian đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hub): phải xác định Không gian đổi mới sáng tạo Mekong là điểm nổi bật của Bến Tre, là cơ sở để ươm tạo, kết nối, phát triển khởi nghiệp, doanh nghiệp. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại cơ sở vật chất, bộ máy hoạt động của Mekong Innovation Hub để có đề xuất phát triển trong thời gian tới. Bám sát vào hoạt động của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), các nguồn quỹ, chương trình phát triển khởi nghiệp, kinh tế tư nhân; nghiên cứu các mô hình ươm tạo, phát triển khởi nghiệp tiêu biểu trong nước.
  5. Về tham mưu chính sách phát triển kinh tế tư nhân: rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản, chính sách phát triển kinh tế tư nhân; trong đó chú trọng tham mưu Nghị quyết về việc quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, doanh nghiệp dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Bến Tre; chủ động rà soát tham mưu chính sách về hợp tác xã sau khi luật sửa đổi bổ sung Luật Hợp tác xã được ban hành.
  6. Về triển khai nguồn vốn hỗ trợ DNNVV: Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm nghiên cứu triển khai vốn đầu tư công của Trung ương cho hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu xây dựng mới cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung theo khoản 5 Điều 11 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  7. Về công tác xúc tiến đầu tư: xây dựng cụ thể, chi tiết các hoạt động huy động nguồn lực xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, bám sát Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 đã được bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt; tập trung chuẩn bị chương trình xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản. Xây dựng phim xúc tiến đầu tư của tỉnh trên cơ sở cập nhật, nâng chất các nội dung, xây dựng đúng định hướng phát triển của tỉnh. Xây dựng chính sách mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, chủ động trong công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư.

Những ý kiến định hướng, chỉ đạo là nguồn động lực to lớn, thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh đối với cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, là kim chỉ nam cho hoạt động hoạt động phát triển khởi nghiệp, doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thanh Paul