ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Bến Tre: Nhiều nỗ lực trong tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp và đẩy mạnh hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp

Có thể nói hiện nay, việc khuyến khích tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đang được nhiều địa phương quyết tâm triển khai thực hiện, trong đó có Bến Tre. Tuy nhiên, để làm tốt thì trước hết lãnh đạo của địa phương phải thật sự tâm huyết; phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tế địa phương; cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và người dân thì sẽ mang lại hiệu quả.Trong bối cảnh đó, Bến Tre là một trong những địa phương đi tiên phong trong việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp thông qua Chương trình số 10-CTr/TU ngày 28/4/2016 của Tỉnh ủy về “Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp”. Đánh giá 03 năm liên tục Bến Tre có sự cải thiện và tăng hạng PCI thì Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp có tác động rất tích cực, từng bước hướng đến xây dựng Bến Tre thành “Địa phương khởi nghiệp” trong tương lai. Tỉnh luôn luôn đồng hành với doanh nghiệp thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp: bồi dưỡng, hỗ trợ hoàn thiện các ý tưởng khởi nghiệp đến lúc hình thành doanh nghiệp và thương mại hóa sản phẩm; kết nối vốn cho khởi nghiệp với việc hình thành Quỹ đầu tư khởi nghiệp tỉnh Bến Tre; tăng cường các hoạt động giao thương, kết nối và mở rộng thị trường tiêu thụ cho khởi nghiệp; đào tạo nâng cao kiến thức cho đội ngũ doanh nghiệp khởi nghiệp của tỉnh nhà; thực hiện chính sách khuyến khích khởi nghiệp đặc thù của Bến Tre; vận động, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên doanh nghiệp để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả;… cam kết đồng hành, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là thực hiện thủ tục đầu tư kinh doanh theo cơ chế “một đầu mối” tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp.

Với những nỗ lực đó, trong hơn 03 năm triển khai Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, Bến Tre có số lượng doanh nghiệp tăng khá nhanh, với gần 2.000 doanh nghiệp thành lập mới, tổng số doanh nghiệp tăng gần gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ. Chỉ số PCI của Bến Tre cũng được dần cải thiện qua các năm, đứng hàng thứ 4/63 các tỉnh, thành phố trong cả nước, thuộc vào nhóm có chất lượng điều hành tốt.

Ảnh: Một buổi gặp gỡ của Mạng lưới Cố vấn Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre (Ảnh: T.X)

Bên cạnh việc triển khai thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về: xúc tiến thương mại, đổi mới khoa học công nghệ, tín dụng ưu đãi, đào tạo lao động,… Trong thời gian tới, Bến Tre sẽ ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, góp phần đưa kinh tế – xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Hỗ trợ DNNVV tăng về quy mô, gia tăng tỷ trọng doanh nghiệp lớn. Hình thành các cụm liên kết ngành, phát triển các doanh nghiệp chế biến, cung ứng gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; từng bước xây dựng các doanh nghiệp dẫn đầu có tiềm lực về tài chính, công nghệ và trình độ quản lý. Phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới hàng năm đạt 15% trong năm 2020; đạt 20%/năm trong giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 12.500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Đến năm 2025, hình thành được các cụm liên kết ngành chủ yếu: chế biến nông-thủy sản, logistic, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao (sản xuất cây giống, hoa kiểng), công nghiệp-dịch vụ hậu cần nghề cá. Để thực hiện đạt các mục tiêu đó, Bến Tre tập trung vào 04 nhóm chính sách cụ thể:

(1) Nhóm chính sách hỗ trợ chung: hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ tư vấn, hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ tài chính, tín dụng; hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh; hỗ trợ đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường.

(2) Nhóm chính sách hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh: hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; hỗ trợ đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp; hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu; hỗ trợ lệ phí môn bài.

(3) Nhóm chính sách hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: hỗ trợ sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật, không gian làm việc chung; hỗ trợ ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ tài chính, tín dụng cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ thực hiện thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ; thương mại hóa; hỗ trợ cho nhà đầu tư vào DNNVV khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ảnh: Mạng lưới cố vấn/chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp Bến Tre tại Không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Mekong Innovation Hub)

(4) Nhóm chính sách hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị: hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực; hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ phát triển thương hiệu; hỗ trợ tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.

Với những nỗ lực và định hướng sắp tới, cùng với sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Bến Tre sẽ ngày càng có cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: Trần Xuân