ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Bến Tre ban hành Chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp (Tóm tắt)

Thực hiện Chương trình 10-CTr/TU ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về Đồng Khởi khởi nghiệp và Phát triển doanh nghiệp, mục tiêu đặt ra đến năm 2020, Bến Tre phát triển mới 2.500 doanh nghiệp (trong đó có ít nhất 500 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh). Vì vậy, để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, và nhằm hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, Bến Tre đã ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.Ngày 18 tháng 7 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre  Khóa IX, Kỳ họp thứ 5 đã thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành Chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách này gồm các cá nhân, tổ chức có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp thành lập mới, hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (viết tắt là doanh nghiệp khởi nghiệp).

Chính sách đặc thù của tỉnh tập trung vào việc quy định cụ thể các mức hỗ trợ cho từng giai đoạn trong quá trình khởi nghiệp từ lúc hình thành ý tưởng, thực hiện các hồ sơ thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp đến hỗ trợ tiếp cận vốn, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, cách thức quản trị điều hành doanh nghiệp để đi vào hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả.

Ảnh: Đoàn liên ngành tỉnh và chuyên gia kinh tế hỗ trợ dự án khởi nghiệp Đất sạch Phú Hưng Thịnh.

Các chính sách khuyến khích như:

1. Hỗ trợ chi phí gia nhập thị trường

    • a) Miễn 100% phí tư vấn, lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khởi nghiệp; viết dự án khởi nghiệp.
    • b) Được hỗ trợ 01 lần không quá 3.500.000 đồng, gồm: lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia,..
    • c) Được hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường và tất cả thủ tục hành chính có liên quan.

2. Hỗ trợ thông tin, thủ tục hưởng ưu đãi

    • a) Miễn phí đăng thông tin giới thiệu, quảng bá doanh nghiệp trên Website Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre.
    • b) Được hỗ trợ thực hiện các hồ sơ, thủ tục để hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

3. Được ưu tiên giới thiệu tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi từ Quỹ đầu tư khởi nghiệp và các ngân hàng, quỹ đầu tư khác.

4. Chính sách về dịch vụ tư vấn thuế

Giảm 50% chi phí thực hiện các dịch vụ kê khai, báo cáo và quyết toán thuế cho doanh nghiệp trong năm đầu tiên khi đăng ký tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre.

5. Chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

a) Miễn chi phí đào tạo kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo; kê khai thuế, …

b) Giảm 50% học phí tham gia các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức quản lý cấp trung, cấp cao và đào tạo chuyên đề khác theo nhu cầu của doanh nghiệp do tỉnh tổ chức có thu học phí.

c) Hỗ trợ đào tạo nghề trong nước.

Doanh nghiệp có sử dụng lao động thường xuyên từ 10 lao động trở lên (có hợp đồng lao động). Mức phí hỗ trợ 400.000 đồng/lao động/năm nhưng tổng mức hỗ trợ không quá 20.000.000 đồng/doanh nghiệp.

6. Chính sách nâng cao năng lực ứng dụng khoa học và công nghệ

a) Hỗ trợ cho vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh với lãi suất bằng 50% mức lãi cho vay dài hạn của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Hạn mức cho vay 70% trên tổng vốn đầu tư đối với các doanh nghiệp có dự án đổi mới công nghệ hoặc chuyển giao công nghệ và tối đa 02 tỷ đồng/dự án, trong thời gian không quá 04 năm.

b) Hỗ trợ 30% trên tổng kinh phí dự án cho doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển công nghệ; ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ; mức tối đa 350 triệu đồng/dự án.

c) Hỗ trợ 100% kinh phí cho các dự án xây dựng, đăng ký, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể; nhãn hiệu chứng nhận; chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm truyền thống, đặc thù của tỉnh; hỗ trợ 50% kinh phí nhưng không quá 40 triệu đồng cho một hệ thống chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn quốc gia, quy chuẩn địa phương, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (Mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ tối đa 02 tiêu chuẩn hoặc 02 quy chuẩn trong một năm).

Ngoài ra, bên cạnh các chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp theo Nghị quyết này, Doanh nghiệp vẫn được hưởng các chính sách khác theo quy định hiện hành. Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2017./.

Mỹ Linh