ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Hành trình đổi mới sáng tạo “Green Innovation Tour”

Ngày 27/9/2023, trong chuỗi hoạt động Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2023, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp đã phối hợp Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre tổ chức thành công đoàn học tập kinh nghiệm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023 – “Green Innovation Tour” với sự tham gia của ông Đặng Mai Giảng Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp; ông Phan Thanh Trẻ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ cùng đại diện một số sở, ngành, đơn vị và hơn 20 doanh nghiệp trẻ tham dự.

Đoàn đã làm việc với 02 đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiên phong tại Thành phố Hồ Chí Minh là Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao (AHBI) và Khu Công nghệ Phần mềm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ITP). Tại đây, đoàn đã được giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp tại AHBI và ITP; từ đó, có sự trao đổi thẳng thắn xoay quanh những vấn đề khó khăn trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp, nhu cầu hợp tác; đồng thời đoàn cũng được mời tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ khởi nghiệp và một số sản phẩm, doanh nghiệp khởi nghiệp thành công trong khuôn viên của các đơn vị.

Đoàn tham quan tại Khu Công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Chương trình đã giúp các cơ quan, đơn vị học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong công tác khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng thiết thực nhất, phù hợp với nguồn lực hiện có của địa phương; giúp các doanh nghiệp kết nối lẫn nhau trong nghiên cứu sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp tại AHBI, ITP và đề nghị hỗ trợ một số lĩnh vực có liên quan đến bảo quản thực phẩm, sở hữu trí tuệ; quan trọng hơn cả là hình thành, phát triển tư duy đổi mới sáng tạo và định hướng xây dựng doanh nghiệp theo hướng xanh, bền vững dựa vào khoa học công nghệ. Đặc biệt, tại buổi làm việc, bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đề xuất Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp Bến Tre phối hợp nghiên cứu, triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian tới.

Đoàn tham quan mô hình trồng nấm tại Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Đây là hoạt động có ý nghĩa đối với các cơ quan hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp, là nhịp cầu kết nối chặt chẽ với các đơn vị khởi nghiệp ngoài tỉnh, làm giàu thêm tài nguyên cho Hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh nhà; thể hiện mạnh mẽ vai trò của Hội doanh nhân trẻ trong phát triển đội ngũ doanh nghiệp kế thừa có chất lượng cho tỉnh./.

Tin, ảnh: Thanh Paul