ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
ĐỒNG KHỞI KHỞI NGHIỆP - KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG KHỞI NGHIỆP
Điện thoại (0275) 3825 340 - 0989 280 636
Cơ quan thường trực Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Mekong Innovation Hub

  • Hỗ trợ và kết nối hoạt động khởi nghiệp

    Mekong Innovation Hub (Không gian đổi mới sáng tạo Mekong) ra đời trong giai đoạn tỉnh đã hình thành được Hệ sinh thái khởi nghiệp (KN) tương đối hoàn chỉnh với đầy đủ các thành tố quan trọng và chuyển mạnh từ KN thoát nghèo thông thường sang KN đổi mới sáng tạo (ĐMST). Sau…

  • GIỚI THIỆU MEKONG INNOVATION HUB

    1. GIỚI THIỆU Không gian Đổi mới sáng tạo Mekong (Mekong Innovation Hub) được Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương tổ chức Lễ ra mắt ngày 16/11/2019 với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; trụ sở đặt tại Tầng 2-Trung tâm Hoạt động thanh…